Security Summit 2018 groot succes

Vincent Vreeken09 maart 2018

De Security Summit 2018, die 8 maart plaatsvond in Fort Wierickerschans, heeft bij vrijwel alle 250 deelnemers de verwachtingen overtroffen. De organisatie liep op rolletjes en de inleidingen en workshops waren van zeer hoge kwaliteit. De belangstelling was ook overweldigend, zeker gezien het feit dat gekozen was voor onderwerpen waarvan gedacht wordt dat veel 'fysieke beveiligers' die nog als 'ver van mijn bed' beschouwen. De Summit toonde echter aan dat cyber wel degelijk op een brede belangstelling kan rekenen bij professionals die zich toch vooral met de fysieke kant van beveiliging bezighouden.
Terecht ook, zo bleek uit de inleiding van professor Beatrice de Graaf. Er komen steeds meer partijen die op zeer grote schaal inlichtingen verzamelen over mensen en organisaties en het is de vraag wat zij met al die informatie kunnen doen. Bedrijfsspionage en politieke spionage zijn volgens de hoogleraar actueler dan ooit.
Ook Patricia Zorko, de plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebeveiliging en Veiligheid, wees op het belang van cybersecurity. Nu plaatsen terroristen nog bommen om aandacht te krijgen voor hun idealen, maar verwacht mag worden dat terreur zich de komende tijd meer en meer in cyberspace gaat afspelen. De recente aanvallen van Rusland op Oekraïne hebben al laten zien wat daarvan de gevolgen kunnen zijn. Ook Nederland had daar veel last van, terwijl in Groot-Brittannië zelfs ziekenhuizen tijdelijk moesten sluiten doordat de automatisering onbruikbaar was gemaakt.
Erik de Jong van Fox-IT waarschuwde voor de naïviteit van mensen, die zonder na te denken zichzelf blootstellen aan ernstige cyberrisico's. Ook het MKB moet volgens hem goed uitkijken, want niet alleen banken en andere grote organisaties zijn regelmatig het slachtoffer van grote cyberaanvallen.
Als laatste sprak Kamerlid Kees Verhoeven van D66. Hij benadrukte het belang van politieke invloed op cybersecurity. De politiek wordt vaak verweten geen verstand van zaken te hebben. Volgens Verhoeven deels terecht. Daarom pleitte hij voor betere samenwerking. Als bedrijven niet melden wat er aan de hand is, kan de politiek er weinig tegen doen.
Tijdens de workshops werd nader ingegaan op de onderwerpen Internet-of-things en cybersecurity, Travelsecurity, Insider Threat en Drones. Duidelijk werd dat er dreigingen zijn, maar ook heel nuttige mogeljkheden. Er zal gewerkt worden aan richtlijnen die de inzet van moderne technologie voor beveiligingstoepassingen mogelijk zal maken en houden. De Security Summit leverde een belangrijke bijdrage aan dit proces.

 

Voor VBN leden is er meer info hier te vinden.