Drones en fysieke security

Peter Meijer29 mei 2017

Sinds 2015 heeft de ontwikkeling en verkoop van drones in Nederland een enorme vlucht genomen. Zoals veelal bij nieuwe technologische ontwikkelingen liet wet- en regelgeving met betrekking tot deze drones op zich wachten.  Voor de security professional is het van groot belang op de hoogte te zijn  en blijven met betrekking tot deze actuele ontwikkeling die ons vakgebied veel kansen biedt, maar ook bedreigingen met zich mee kan brengen.

De huidige wet- en regelgeving geeft een beroepsmatige vlieger andere mogelijkheden dan aan een recreant. Een beroepsmatige vlieger mag niet hoger vliegen dan 50 meter. Een drone van rond de 1000 euro haalt met gemak de 500 meter. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is bezig de regels voor alle partijen gelijk te maken. Hiertoe wordt de Regeling modelvliegen en de Regeling op afstand bestuurde luchtvaartuigen aangepast (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/drone).

Geofencing

Tegelijkertijd zijn de producenten bezig hun luchtvaartuigen zo professioneel- en fail safe mogelijk te maken. Daarnaast lijkt het er op dat deze producenten ook bepaalde zaken qua veiligheid van de drones bij de gebruiker gaan afdwingen. Chinese producent en marktleider DJI gaat via de login van de gebruiker bekijken of er wel op die locatie gevlogen mag worden. Dit wordt gecheckt via een database van no-fly zones. Als men niet inlogt zal de drone slechts op beperkte hoogte en afstand vliegen en geen beelden streamen. Op de diverse internationale fora is hierover een felle discussie losgebroken omdat veel piloten dit afdwingen (geofencing) als ongewenst zien.

Nationaal

In Nederland bekijken de brandweerafdelingen binnen de Veiligheidsregio’s naar de mogelijkheid voor de inzet van drones bij incidenten of vooraf bij grote evenementen. Een behoorlijke beperking is hierbij de huidige wet- en regelgeving die geen uitzondering maakt voor de Veiligheidsregio’s, of hulpdiensten in het algemeen, ten opzichte van ‘gewone’ gebruikers. Zij zullen dus ook vooraf toestemming moeten vragen om de drone te gebruiken en zich ook dienen te houden aan de thans geldende regels. Dat maakt het onmogelijk om een drone bijvoorbeeld direct bij een bos- of duinbrand in te zetten.

Bij de Nationale Politie is een landelijk projectleider onbemande luchtvaartuigen (RPAS) actief die de nationale politie informeert vooraf en adviseert bij incidenten.

Internationaal

In de VS heeft de rechter afgelopen week de verplichting van drone-registratie voor drones zwaarder dan 250 gram nietig verklaard. Sinds 2015 diende deze drones, a 5 dollar per 2 jaar, bij de Amerikaanse Luchtvaartautoriteit FAA geregistreerd te worden. In 2 jaar tijd werden ruim 800.000 drones geregistreerd.

In Duitsland wordt door de regering zeer waarschijnlijk een voorstel aangenomen waarbij 1) de brandweer toestemming krijgt om zonder specifieke toestemming of vergunning drones in te zetten bij veiligheidstaken en preventieve inzet, en 2) het wordt derden verboden om met een drone boven hulpverleners te vliegen.

Europese regelgeving met betrekking tot drones laat nog wel enkele jaren op zich wachten. Zodra Europese regelgeving van kracht wordt zal ook in Nederland verplichte registratie van drones worden ingevoerd.