Standards and security

Harm van Dijk03 juli 2012

Op woensdag 13 juni heb ik deelgenomen aan de Algemene Ledenvergadering van ASIS Benelux en het event "Standards and Security" georganiseerd bij het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Als inleiding heeft Eduard Emde ons inzicht gegeven in de rol van ASIS International ten aanzien van Standards & Guidelines en had hij voor enkele deelnemers DVD’s meegenomen met onder andere Standards, Guidelines, CRISP reports en White papers van ASIS. De navolgende sprekers van onder andere OXFAM NOVIB, NEN en Adviescentrum Bescherming Vitale Infrastructuur hebben vervolgens het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken benaderd en toegelicht.

De afgelopen maand ben ik druk bezig geweest met enkele interne en externe projecten waar Corporate Security richting onze interne organisatie een adviesfunctie heeft. Bij hoog risico objecten is advies van Corporate Security noodzakelijk en is het mijn taak om het onderwerp fysieke beveiliging vanuit de visie van Corporate Security vast te stellen en te definiëren.
Binnen ING zijn Policies, Minimum Standards en Guidelines omschreven, echter is hierin voornamelijk weergegeven welke onderwerpen minimaal bezien moeten worden en aanwezig moet zijn. De concrete invulling van de organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen komt vervolgens tot stand na het uitvoeren van de risico analyse en het uitwerken van het beveiligingsplan. Zoals ik heb omschreven in het vakblad Beveiliging komt beveiliging tenslotte neer op maatwerk. Een standaard die voor een kantoor in Amsterdam voldoet, hoeft nog niet bruikbaar te zijn in een bankfiliaal aan de andere kant van de wereld. In onze hoofdkantoren zijn hoge tourniquets met kaartlezer voorgeschreven, maar die maatregel tref je natuurlijk niet in een filiaal waar vier mensen werken.

Op de website Tjoeten las ik dat na een inbraakalarm bij waardetransport-bedrijf G4S in Eindhoven zondagmiddag 1 juli veel agenten zijn uitgerukt. Het bleek gelukkig uiteindelijk loos alarm te zijn. Duidelijk is geworden dat naar aanleiding van de eerdere incidenten in 2011 bij respectievelijk SecurCash, Brinks en G4S de Publieke Private Samenwerking optimaal is georganiseerd voor deze branche. Volgens ooggetuigen was een arrestatieteam met kogelwerende vesten aanwezig bij het bedrijf. Een politiehelikopter was geland en er zou ‘een leger aan politie’ aanwezig zijn geweest.

Op 2 juli heb ik Berndt Riff gesproken en heeft hij zijn ervaring van de afgelopen twee jaren met mij gedeeld. Een belangrijk onderwerp bij deze bespreking was de Denktank die Berndt heeft geïnitieerd. Als toekomstige voorzitter mag ik nog twee nieuwe leden selecteren om deel te nemen aan de Denktank. Ik heb met Berndt gesproken over de huidige bezetting en de aanwezige expertise. Op basis van het drie poorten model (logische, fysieke en menselijke poort) kwamen we tot de conclusie dat expertise op de logische poort nog niet voldoende aanwezig is en expertise vanuit de wetenschap als mogelijk goede aanvulling op de groep wenselijk is. We zijn uiteindelijk tot twee namen gekomen die de komende maand benaderd zullen worden.

Ik wens jullie allen een fijne en veilige vakantie.