Fotoverslagen

Gemaakt op: 16 januari 2020

Algemene Ledenvergadering en nieuwjaarsreceptie 2020

Een antiek beveiligingsbolwerk vormde 16 januari 2020 het decor van de Algemene Ledenvergadering van de VBN en aansluitend de nieuwjaarsreceptie die samen met de Benelux Chapter van ASIS International werd georganiseerd. Het ging hier om Fort bij Vechten, nabij Bunnik, dat zo'n 150 jaar geleden werd gebouwd om Utrecht te beschermen. Dat doel heeft het nooit kunnen dienen, omdat het ontwerp al snel door ontwikkelingen in de krijgskunst werd achterhaald, maar nu is het een succesvol museum en een fraaie evenementenlocatie.

De opkomst was voor een Algemene Ledenvergadering overweldigend. Mogelijk ook vanwege de aangekondigde spreker, Job Galesloot van ING, die een uiterst deskundige lezing gaf over het fenomeen plofkraken en wat daartegen te doen is. Een verslag blijven wij schuldig, omdat afgesproken is dat de inhoud van de lezing niet openbaar gemaakt mag worden. Maar ook de locatie zal hebben bijgedragen aan de grote opkomst: centraal in het land en erg leuk om te bezoeken voor wie in de vaderlandse historie is geïnteresseerd.

Tijdens de ALV werd uiteraard de gang van zaken binnen de VBN behandeld. De vereniging telt op het moment 343 leden, waaronder 49 studenten. Helaas is nog altijd maar 8 procent vrouw, maar dat klopt wel met de algemene verhoudingen binnen onze sector. Financieel gaat het ook goed met de VBN, al was het het afgelopen jaar flink sparen om de verwachte kosten voor de Security Summit 2020 te kunnen reserveren. Van de Security Summit 2020 is een mooie trailer gemaakt, die tijdens de ALV aan de leden werd getoond. 10 september 2020 vindt het grootse evenement plaats op een historische locatie in de Rijtuigenloods te Amersfoort, zo vertelde bestuurslid Jules van Rijsewijk.

Speciale aandacht was er voor Young VBN. Rosa Kascha vertelde hoe het initiatief in 2017 tot stand is gekomen en welke initiatieven worden ontplooid. Het belangrijkste is het schetsen van een roadmap, die studenten van diploma naar baan moet begeleiden. Want het lukt gediplomeerden nog altijd niet makkelijk om betaald werk op hun niveau te vinden.

Na de roadmap van Young Professionals was het de beurt aan de roadmap van de VBN zelf. Die werd toegelicht door vice-voorzitter Ben Nagel. Als rode draad door alle plannen loopt de strategie om het enorme potentieel aan kennis binnen de VBN beter te ontsluiten voor de buitenwereld. Er wordt onder andere een kennisbank opgezet, zodat makkelijker is na te gaan wie waar verstand van heeft en wie geschikt zijn om aan bepaalde thema's te werken. Ook de bijeenkomsten zullen in de toekomst meer aan deze thema's gaan hangen. Feitelijk is deze koers al enkele jaren geleden ingezet, met onder andere de website www.security-kaders.nl als resultaat. Gedacht wordt verder over een strategie om de VBN maatschappelijk gezien sterker op de kaart te zetten.

Peter Meijer nam deze ALV afscheid als penningmeester van het bestuur omdat zijn laatste termijn erop zat na maar liefst 9 jaar. Hij kon rekenen op warme dankwoorden van voorzitter Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau en een hartelijk aplaus van de leden. Zijn opvolger is Jorik Odems, die zich als nieuw bestuurslid kort even voorstelde aan de leden. Ook voor Ben Nagel was het einde van de bestuurstermijn aangebroken, maar de vice-voorzitter werd met algemene instemming herkozen.

Harm van Dijk deed verslag van de regiobijeenkomsten die in 2019 hebben plaatsgevonden en kondigde alvast enkele bijeenkomsten aan die in 2020 gaan plaatsvinden, waaronder die in het Gelredome op 12 maart, Catharijneconvent op 23 april en op het circuit van Zandvoort in mei. De regiovoorzitters zetten hun activiteiten ook dit jaar weer voort, al kondigde Harm van Dijk helaas aan dat vanaf 2021 een van de andere leden de bijeenkomsten in de regio Zuid zal moeten gaan organiseren.

Na de afsluiting van de ALV werd samen met de leden van de Benelux Chapter van ASIS International geluisterd naar de lezingen over plofkraken en het museum waar we te gast waren, waarna het tijd was voor de nieuwjaarsborrel in de sfeervolle catacombes van het voormalige Fort.