Jong VBN werkgroep

 

De activiteiten van Jong VBN worden geregeld door een werkgroep. Deze werkgroep is aangewezen door het bestuur en draagt drie maandelijks verantwoording af aan het bestuur.

Bij de werkgroep Jong VBN zijn op dit moment de volgende personen betrokken:

1. Ben Nagel – bestuur VBN

2. Talitha Laros – student Security Management

3. Verity Newton – young professional