Jong VBN werkgroep

 

De activiteiten van Jong VBN worden geregeld door een werkgroep. Deze werkgroep is aangewezen door het bestuur en draagt drie maandelijks verantwoording af aan het bestuur.

Bij de werkgroep Jong VBN zijn de volgende personen betrokken:

1. Ben Nagel – bestuur VBN

2. Talitha Laros – student Security Management

3. Rosa Kascha – young professional

4. Verity Newton – young professional