Publicaties

De VBN publiceert jaarlijks een naslagwerk voor leden. Daarnaast verscheen in 2012 een lezenswaardig jubileumboek in het kader van het vijftigjarig bestaan van de vereniging. Verder komen van tijd tot tijd richtlijnen en rapporten uit, die het resultaat zijn van onderzoek binnen de vakgroepen.

De VBN werkt nauw samen met het vaktijdschrift BEVEILIGING. BEVEILIGING publiceert maandelijks een interview met een VBN-lid, presenteert elk kwartaal een nieuwsbrief van de VBN en biedt VBN-ers de mogelijkheid om met publicaties ruim 15 duizend vakgenoten te bereiken. Leden van de VBN ontvangen het vaktijdschrift BEVEILIGING gratis.