Webinar "Ik weet dat u liegt"

Locatie:  online
Datum:  16 juni

Dinsdag 16 juni van 10:00 uur tot 11:30

 

MANIPULEREN, FRAUDEREN EN BEDRIEGEN - VOORSTÉLBAAR OF VOORSPÉLBAAR?

 

De inleiding van Guus Essers gaat in op frauduleus handelen. Mensen zijn sociaal levende wezens en liegen is de smeerolie van een goede samenwerking. In de bestseller Ik weet dat u liegt waarvan inmiddels in de loop van 2018 de 5e druk bij Uitgeverij Haystack verscheen worden allerlei leugens en vormen van bedrog onder de loep genomen. Aan leugentjes om bestwil maken we ons allemaal dagelijks schuldig. We houden ook op die manier rekening met elkaar, met onze gevoeligheden en onze onvermijdelijke tekortkomingen. In het webinar gaan we in op enkele van de thema's.

 

In de thematiek van het managementboek over fraude komen ook de minder onschul-dige leugens en manipulaties aan de orde. Bijvoorbeeld van egocentristen, narcisten, psychopaten en topbestuurders. Zij kunnen uit keihard eigenbelang desastreus en vernietigend manipuleren, misleiden en bedriegen. Belangrijke vragen zijn daarbij hoe we deze foute lieden en leiders vooraf kunnen herkennen: leugendetectie, en hoe we ons ertegen kunnen wapenen: vooral fraudepreventie en profiling. Gerespecteerde professionele checklists kunnen ons daarbij in zekere mate wijzer maken en ondersteunen. Immers: een gewaarschuwd mens telt voor twee.

 

Een belangrijk thema is ook hoe we leugens als 'hotspot' kunnen herkennen. Hoe en wanneer kunnen we aan iemand zien of hij of zij liegt? Kan het taalgebruik een indicatie zijn? Is het te zien aan lichaamstaal? Het onderzoek naar de balans tussen radicale eerlijkheid en radicale oneerlijkheid wordt in de inleiding toegelicht en uitgewerkt in relatie tot onze professionele intuïtie en ervaring. We voelen dat er iets niet klopt, maar hoe kan je dat hard maken? We gaan in op 'frisse fraudeurs' met bekende leugens en bedriegerijen. Naast bedriegen in meer algemeen perspectief ligt het accent in de lezing op psychopathologie in het zakenleven, en op de universele micro-expressies - flitsen van de waarheid waaraan vrijwel niemand zich kan onttrekken. Onbewust kunnen we deze ultrakorte gezichtsbewegingen allemaal waarnemen. We kunnen interactief ingaan op de voordelen die het bewust signaleren van micro-expressies in persoonlijke en professionele contacten en activiteiten kan opleveren. We verdiepen ons verder in de boeiende wereld van de waarheidsvinding.