19 juni 2019 Bijeenkomst Risk Factory Limburg-Noord

Locatie: 
Datum:  19 juni
19 juni 2019 Bijeenkomst Risk Factory Limburg-Noord

De Veiligheidsregio Limburg-Noord en VBN regio Rotterdam - Zuid Nederland nodigen alle VBN leden uit voor een bijeenkomst bij de Risk Factory Limburg-Noord.

Tijdens deze middag zullen medewerkers van de Veiligheidsregio Limburg-Noord presentaties geven t.a.v. de Veiligheidsregio en de activiteiten, de wetenschappelijke achtergronden van de Risk Factory en mulitisciplinaire inzet bij extreem geweld.

Na het theoretische deel wordt een bezoek gebracht aan het Regionaal Coördinatiecentrum en zal in de Risk Factory een virtuele verdieping worden beleven bij het uitvoeren van 10 scenario's.