Workshopevent Drones by Space53 & VBN

Locatie:  Space53 te Enschede
Datum:  27 maart
Workshopevent Drones by Space53 & VBN

Namens Space53 nodigt directeur Marc Sandelowski de VBN van harte uit om op 27 maart van 14:00 tot 17:00 naar Space53 te komen.

De VBN heeft als 1 van de strategische speerpunten zich door een werkgroep georiënteerd op de ontwikkelingen op het gebied van drones. In het whitepaper "Drones in Beveiliging" worden 'Europese Regelgeving' en 'Toegevoegde waarde van projecten binnen beveiligingsprojecten' besproken.

Deze workshop heeft, naast oriëntaties en inventarisatie van specifieke beveiligingsvraagstukken in relatie tot drones en andere unmanned systemen, als doel gezamenlijk te komen tot concrete innovatieprojecten en een prioritering hiervan. Na afloop is er vanzelfsprekend tijd voor napraten met een hapje en een drankje.

Space53 heeft tot doel het creëren van randvoorwaarden voor de succesvolle ontwikkeling van en het testen en trainen van en voor "unmanned systems", onder meer het bundelen van relevante activiteiten van lokale en regionale overheden, kennisinstellingen, veiligheidsregio en bedrijven tot een innovatiecluster en het aldus versterken van het ecosysteem. Daarbij worden ondernemingen of rechtspersonen betrokken die de ontwikkel- en testlocatie (doen) ontwikkelen en mede ten doel hebben eventuele subsidies daartoe aanwenden.

Er is plaats voor 20 deelnemers. Indien er meer aanmeldingen zijn, wordt een tweede sessie overwogen. 

Inschrijven kan alleen via deze website of via de VBN App. 

Adres van Space53 is Vliegveldstraat 100 - B519, 7524 PK Enschede