Rechtbank Gelderland & De rechtspraak

Locatie:  Arnhem
Datum:  31 oktober
Rechtbank Gelderland & De rechtspraak

Op woensdag 31 oktober zijn we te gast bij Rechtbank Gelderland en de Rechtspraak te Arnhem. Ruim 160 rechters telt de rechtbank Gelderland. Samen met de ongeveer 600 medewerkers behandelen zij elk jaar zo’n 175.000 rechtszaken. Dat doen zij deskundig en snel, met oog voor de belangen van de individuele rechtzoekende.

Rechtbank Gelderland telt twee hoofd locaties: Arnhem en Zutphen en twee locatie in Nijmegen en Apeldoorn. De rechtbank is georganiseerd in afdelingen: bestuursrecht, civiel recht, strafrecht en bedrijfsvoering. Rechtbank Gelderland is de enige rechtbank in Nederland met een militaire kamer. Hier staan Nederlandse militairen terecht, die zich waar ook ter wereld misdragen.

Met digitale zittingszalen op drie locaties is de rechtbank voorbereid op de toekomst. De Rechtspraak moderniseert en digitaal procederen wordt de norm. In dat proces wil de rechtbank Gelderland een vitale organisatie zijn, met blijvende aandacht voor zowel de eigen medewerkers als de rechtzoekende. 

Respect voor de Rechtspraak is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Kenmerkend is 2003 toen een verdachte een vuurwapen naar binnen wist te smokkelen en daarmee een openbare aanklager gijzelde. Afgelopen decennia zijn vele nieuwe beveiligingsmaatregelen doorgevoerd. Gelijktijdig dient de rechtspraak toegankelijk te blijven voor het publiek. Specialisten vertellen hoe zij omgaan met dit spanningsveld. Het wordt programma met interessante onderwerpen. 

  • De portefeuillehouder integrale veiligheid en beveiliging (en niet-rechterlijk bestuurslid rechtbank Gelderland) geeft een toelichting over de organisatie rechtspraak en rechtbank Gelderland en crisismanagement. 
  • De landelijk BVA van de Raad v.d. rechtspraak zal het integraal beveiligingsbeleid binnen de rechtspraak gaan toelichten.
  • De Beveiligings- en Veiligheidscoördinator (BVC) rechtbank Gelderland & Midden-Nederland gaat in op integrale Veiligheid- en Beveiliging binnen de rechtspraak / rechtbank Gelderland, het landelijk handboek, audits/toezicht en bespreekt het onderwerp datalekken. 
  • De Facilitair adviseur beveiliging rechtbank Gelderland, neemt ons mee inzake aandachts- en risicozittingen, welke soorten incidenten plaats vinden binnen de rechtbank en preventie/bewustwording. 

Het programma is:

14:30 uur start bijeenkomst

17:30 uur diner

18:30 uur rondleiding 

20:00 uur afsluiting

Adres: Walburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem. Parkeren kan in de omliggende parkeergarages.

Degene die zich reeds hebben aangemeld hoeven niet meer te reageren. De organisatie heeft het aantal van 35 deelnemers verhoogd naar 50 deelnemers. Na inschrijving van de gegadigden worden de deelnemers geselecteerd, een bevestigingsmail volgt z.s.m.